S.C. DMSTUDIOIASI S.R.L., cu sediul social in orasul Podu Iloaiei , Strada Mugur nr. 1o, judeţul IASI, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Iasi cu numărul J22/990/26.07.2018, CUI/CIF: 39673835, reprezentata legal de DORNEANU MARIAN, legitimata cu C.I. seria MZ, nr. 646972, CNP 2850923226758, eliberata de SPCLEP Iasi pe data de 21.11.2017, contact 0744 22 95 47 si marian@dmstudio.ro ,

Art. 1.1

S.C. DMSTUDIOIASI S.R.L isi rezerva dreptul de a utiliza eventual materialele utilizate in urma acestui contract pentru promovarea activitatii sale ca portofoliu. Eliminarea prezentei clauze presupune adaugarea unui tarif aditional de 25% din pretul total contractului.

Art. 1.2

Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu
caracter personal.

Art. 2

Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3

Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art. 4

Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părșile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:
vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Art. 5

BENEFICIARUL este responsabil sa isi faca copii de siguranţa la materialele primite.
PRESTATORUL arhiveaza materialele, dar nu garanteaza pastrarea lor pe o perioada nedeterminata.

S.C. DMSTUDIOIASI S.R.L